2017 metų VšĮ Kelmės ligoninės, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė

2016 metų VšĮ Kelmės ligoninės, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė

2015 metų VšĮ Kelmės ligoninės, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė