2016 metų VšĮ Kelmės ligoninės, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė

2015 metų VšĮ Kelmės ligoninės, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė