Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės įstatai 2017-12-21 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus darbo tvarkos taisyklės 2016-03-29 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės elgesio kodeksas 2014-01-14 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017-05-18 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo VšĮ Kelmės ligoninėje tvarka, jos vykdymo bei kontrolės aprašas 2017-12-29 redakcija

Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka