Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės įstatai 2013-08-28 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus darbo tvarkos taisyklės 2016-03-29 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės elgesio kodeksas 2014-01-14 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka