PATVIRTINTA

VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus

2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-7 (1.6)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS

KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS

PACIENTŲ REGISTRACIJOS TVAKA

•1.        Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės (toliau - Ligoninė) Konsultacijų poliklinikos registratūroje (toliau - Registratūra) registracija vykdoma darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 18 val. Užsiregistruoti galima paskambinus telefonu (8 427) 69233 arba (8 427) 69232, atvykus į Registratūrą bei internetu, adresu www.sergu.lt.

•2.        Pacientas, atvykęs į Registratūrą turi pateikti asmens dokumentą su nuotrauka arba gimimo liudijimą (vaikas) ir medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (Forma Nr. 027/a).

•3.        Pacientai dėl būtinosios pagalbos pas gydytoją konsultantą priimami be siuntimo ir tą pačią dieną.

•4.        Socialiai nedraustiems ir/ar draustiems, bet neturintiems medicinos dokumentų išrašo/siuntimo (Forma Nr. 027/a), pacientui teikiamos tik mokamos paslaugos.

•5.        Pacientai, laikinai neturintys sveikatos draudimo, prieš atvykdami į Registratūrą turi pasirūpinti savo sveikatos draudimu, nuvykdami į Šiaulių teritorinę ligonių kasą Kelmės skyrių, kur jų duomenys įtraukiami į duomenų  bazę.

•6.        Registracijos metu, pacientui nurodoma priėmimo pas gydytoją konsultantą diena, valanda, gydytojo konsultanto vardas, pavardė ir kabineto numeris.

•7.        Asmens draustumo patikrinimas vykdomas Ligoninės informacinėje sistemoje (toliau - ŠRASPĮ IS) per integracinę sąsają iš draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (DPSDR).

•8.        ŠRASPĮ IS vedami asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (Forma Nr. 025/a-LK) duomenys, pažymima medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (Forma Nr. 027/a) išdavusi įstaiga, pacientui nustatyta diagnozė. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (Forma Nr. 025/a-LK) atspausdinama iš ŠRASPĮ IS. Iš kartotekos paimama paciento asmens sveikatos istorija (Forma Nr. 025/a).

•9.        Registruojantis telefonu, pacientui nurodomas atvykimo į Registratūrą bei priėmimo pas gydytoją konsultantą laikas bei gydytojo konsultanto vardas, pavardė. Pacientui primenama, kokius dokumentus reikalinga pateikti Registratūros darbuotojui.

•10.    Pacientai patys gali registruotis iš anksto sistemoje www.sergu.lt 30 d. laikotarpiui.

•11.    Pasikeitus gydytojo konsultanto darbo laikui, pacientas informuojamas jo nurodytu telefono numeriu.

•12.    Prieš atvykstant pas gydytoją konsultantą pacientui rekomenduojama telefonu pasitikslinti dėl priėmimo laiko.

•13.    Jei pacientas negali atvykti jam paskirtą dieną, jis turi informuoti Registratūros darbuotojus prieš 1-2 darbo dienas.

•14.    Pacientui pageidaujant, jam gali būti suteikiamos mokamos paslaugos, vadovaujantis Ligoninės direktoriaus patvirtintu mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašu.

•15.    Mokamos gydytojo konsultacijos atliekamos tik atlikus visas planines konsultacijas.

•16.    Dispanserizuoti pacientai bei pacientai po tyrimų pakartotiniam apsilankymui registruojami kabinetuose gydytojo konsultanto nurodytu laiku. Atvykimo dieną pacientams Registratūroje užvedama asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (Forma Nr. 025/a-LK).

Parengė

Konsultacijų poliklinikos vedėja

Edita Brazienė