2018 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys  

2018 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2017 metus

VšĮ Kelmės ligoninės 2017 m. aiškinamasis raštas

2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2016 metus

2016 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2015 metus

2015 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2015 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2014 metus

2014 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2013 metus

2013 m. 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys