Flash

Mūsų adresas:
VšĮ Kelmės ligoninė
Nepriklausomybės g. 2, LT-86179 Kelmė
El.p.:
info@kelmesligonine.lt
Tel.: +370-427-69200
Faksas: +370-427-69201
Įstaigos kodas: 162730167

Direktorė Benina Petrošiutė
Gydytoja Romalda Ramonienė, vykdanti direktoriaus pavaduotojos medicinai pareigas
Vyriausioji slaugos administratorė Danutė Kislauskienė

Sprendimas:
Coral solutions